Keputeraan Jilid 2 2013

WhatsApp Image 2017-11-19 at 4.39.22 PM(1)

Kandungan

Titah Diraja Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan: Faqihan Dalam Ketamadunan Islam [Teks Penuh(PDF)]

Makalah

Faqihan : Paksi Membina Remaja Iman
Ab.halim bin Tamuri [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Faqihan : Ke Arah Membina Generasi Al-Quran
Nadzirah binti Mohd [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Faqihan Dalam Membina Generasi Solat
Arifin bin Mamat dan Shukeri bin Mohamad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Membina Masyarakat Adil dan Takwa Berasaskan Model Madinah
Yaacob bin Haji Yussoff [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Faqihan dalam Konteks masyarakat Kontemporari: Cabaran Dan Penyelesaian
Kamarulzaman bin Abdul Ghani dan Nurhafilah binti Musa [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

 [ Teks Penuh (PDF)]