Keputeraan Jilid 5 2016

cover jurnal 5

Kandungan

Titah Diraja Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan: Ilman Tonggak Perpaduan Ummah  [Teks Penuh(PDF)]

Makalah

Ilman Teras Pendidikan Ummah
Muhammad Zahiri Awang Mat [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ilman: Panduan ke Arah Kesejahteraan Masyarakat dan Pengukuhan Jati Diri Ummah
Abdul Basit Hj. Abdul Rahman [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ilman Pembangun Ekonomi Ummah Berteraskan Maqasid Syariah
Azman Mohd. Noor  [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ilman Pemacu ke Arah Usahawan Dai
Noor Hisham Md. Nawi  
Mohd. Zain Mubarak  [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ilman dan Kesannya Terhadap Pencegahan Jenayah
Nurhafilah Musa  [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

 [ Teks Penuh (PDF)]